cần bán nhanh lô đất giá hạt rẻ..10x30m.100m thô cư đường hà huy tập

cần bán nhanh lô đất giá hạt rẻ..10x30m.100m thô cư đường hà huy tập

cần bán nhanh lô đất giá hạt rẻ..10x30m.100m thô cư.

Đường ha huy tập.cach́ qlô 20.300m.đương 7m.hương đông băc…

rât thích hơp đê lam gara.kho.vưa rau.cf sân vươn..

(tai lô dat nay bi mat 4m vi gân đương điện cao thế..kon 6m thi vân co thê xay nha..xung qanh mây lô gân do nguoi ta kung lm kho sương gara duoi dây đIỆN vân bthuong ma.. có giay phep đang hoang..co j chu dat se chiu trach nhiêm..))

.ai that sư qtâm thi hay lh minh de dc giá tôt nhat.

liện hệ 01699437672 gặp hùng

Đánh giá bài viết này